Teachers’ professional growth during the development and class enactment of context-based chemistry student learning material


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze publicatie is interessant voor docenten scheikunde, beleidsmakers en ondewijsdeskundigen. Het betreft de cruciale rol van docenten in het invoeren van curriculumvernieuwingen. Dit promotieonderzoek laat zien hoe docenten zo goed mogelijk voorbereid kunnen worden op de concept-context vernieuwing, en hoe ze mee te nemen in zo'n proces. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat om de kennis en opvattingen van docenten te veranderen, het niet genoeg is om docenten innovatieve materialen te laten gebruiken in de klas, zelfs als deze materialen door collega ’s ontwikkeld zijn. Deelname aan het ontwikkelproces zelf is cruciaal voor het leren van docenten. Dit onderzoek laat zien dat de combinatie van ontwerpen en ontwikkelen van leermaterialen voor leerlingen en het vervolgens gebruiken in de klas instrumenteel is voor de professionele groei van docenten.


Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 978-90-365-3009-5

Coenders, F.G.M. (2010). Teachers’ professional growth during the development and class enactment of context-based chemistry student learning material. Enschede: Thesis University of Twente.


toon meer

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden