Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs


23 januari 2019

Deze publicatie geeft een geordend overzicht van 42 empirische onderzoeken naar het onderwijs in taalbeschouwing in zowel het basis- als voortgezet onderwijs, uitgevoerd in Nederland en Vlaanderen. Achtereenvolgens komen onderzoeken aan de orde die gericht zijn op: doelstellingen, beginsituatie van leerlingen, onderwijsleermateriaal, onderwijsactiviteiten, instrumentatie en evaluatie. In een nabeschouwing gaan de auteurs in op de vraag hoe zinvol taalbeschouwing nu eigenlijk is. Dit onderzoek is het vijfde deel uit het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO), waarin SLO en de Nederlandse Taalunie samenwerken.


Jaar van uitgave: 2010
ISBN: AN 1.5587.344

Bonset, H., & Hoogeveen, M. (2010). Taalbeschouwing. Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.