Taal 100. Interactief taalonderwijs op de basisschool


23 januari 2019
Taal 100 bevat materiaal met het oog op de taalstimulering van kinderen, waarbij de nadruk ligt op de vaardigheden van de leerkracht.
Het bevat naast de theoretische achtergrondinformatie ook suggesties, cheklists, kijkwijzers en illustraties. Verder wordt aandacht geschonken aan activiteiten op het gebied van mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat.
De Taallijn (dit is een taalstimuleringsproject voor jonge kinderen, waarin zij op een speelse manier ervaring opdoen met talige activiteiten) en Taal100 vormen samen een doorgaande lijn voor taalstimulering, van kinderopvang tot het einde van de basisschool.

Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 97890 5563 106 3

Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K., & Abell, O. (eindred.). (2010). Taal 100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.