De stand van zaken in het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting in het buitenland


27 mei 2020

Dit rapport is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het is een literatuuronderzoek dat het geschiedenisonderwijs aan 12-16 jarigen in Engeland, de VS, Duitsland en Vlaanderen beschrijft.


Bosch, M. (1989). De stand van zaken in het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting in het buitenland. Enschede: SLO.