Stand van zaken uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Eindrapport.


27 november 2019

In 2014/2015 heeft het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) een onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de VSO uitstroomprofielen:

  • vervolgonderwijs
  • arbeidsmarkt
  • dagbesteding

Aan het onderzoek hebben 114 scholen meegedaan. Al deze scholen zijn bezocht door vertegenwoordigers van SLO, CED-groep, KPC groep, EDUNOVA en LECSO. Uit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte scholen werken met uitstroomprofielen, maar dat de grenzen tussen de uitstroomprofielen niet altijd even duidelijk zijn. Er is ook een verschuiving gaande door de invoering van de participatietwet, waardoor het aantal leerlingen binnen het uitstroomprofiel arbeidmarkt naar verwachting flink zal stijgen en het aantal leerlingen binnen het uitstroomprofiel dagbeding juist zal dalen. Om de transitie naar de vervolgbestemming succesvol te laten zijn, is het belangrijk om gebruik te maken van dezelfde termen en om op de hoogte te blijven van de verwachtingen die de uitstroombestemmingen hebben van leerlingen.

De opbrengst van het onderzoek is een eindrapportage beschreven met daarin een aantal aanbevelingen.

Een samenvatting van het rapport kun je opvragen bij LECSO via de link.


Jaar van uitgave: 2015

Reussing, M. (2015). Stand van zaken uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. LECSO: Utrecht.


toon meer