Specifiek onderzoek. Trends en publicaties over onderwijs en arbeidsmarkt


23 januari 2019
contact: Rob Abbenhuis

Deze webpagina is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in trends en publicaties op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Naast het reguliere arbeidsmarktonderzoek doet ECABO specifiek onderzoek naar in-, door- en uitstroom in het onderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt. Een van die specifieke onderzoeken heeft betrekking op de in-, door- en uitstroom van vmbo, mbo, AD (Associate Degree) en hbo. Aandacht wordt besteed aan vragen als: met welke groepen deelnemers heeft het vmbo, het mbo, de AD en het hbo in het ECABO domein te maken; hoeveel gediplomeerden stromen jaarlijks vanuit deze opleidingen in op de arbeidsmarkt; hoe is de doorstroom tussen de verschillende opleidingen?


Jaar van uitgave: 2012

ECABO. (2012). Specifiek onderzoek. Trends en publicaties over onderwijs en arbeidsmarkt. Amersfoort: ECABO. Geraadpleegd op 15 juli 2013, van http://www.ecabo.nl/arbeidsmarkt/specifiek-onderzoek/


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden