Een serieus antwoord


23 januari 2019

In deze column reageert Helge Bonset op twee vragen:

  • Hoort een vorm van taalbeschouwing thuis in het schoolvak Nederlands?
  • Moet grammaticaonderwijs verbeterd worden in plaats van afgeschaft?

Het antwoord op beide vragen is volgens Bonset ja. Hij wijdt uit over de manier waarop taalbeschouwing en grammaticaonderwijs volgens hem het beste vormgegeven kunnen worden.


Jaar van uitgave: 2015

Bonset, H. (2015). Een serieus antwoord. Levende Talen Magazine, 102(4), 50.