Scheikunde in de dynamiek van de toekomst; over de ontwikkeling van scheikunde in de school van de 21e eeuw


23 januari 2019

Deze publicatie (opdrachtgever: OCW) is bestemd voor docenten scheikunde, beleidsmakers, schoolleiders, curriculum- en materiaalontwikkelaars. Het is het eindrapport van de vakvernieuwingscommissie Stuurgroep Nieuwe Scheikunde die sinds 2004 onderzoek heeft gedaan naar de juiste invulling van het nieuwe examenprogramma voor scheikunde. Dit eindrapport beschrijft de opbrengst van het examenexperiment op havo- en vwo-scholen met het vernieuwde examenprogramma scheikunde, geformuleerd in een context-conceptbenadering en gebruikmakend van door docenten ontwikkelde leermaterialen. Verder wordt er beargumenteerd dat zowel het ontwerpprogramma-2006 als de beide Adviesexamenprogramma's aan de vernieuwingsopdracht voldoen, en er wordt getoond hoe deze tot stand zijn gekomen.


Jaar van uitgave: 2010

Apotheker, J., Bulte, A., Kleijn, E. de, & Koten, G. van. (2010). Scheikunde in de dynamiek van de toekomst; over de ontwikkeling van scheikunde in de school van de 21e eeuw. Enschede: SLO.


toon meer

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden