Ruimte voor kunst en cultuur. Aansluiting van vmbo naar mbo


14 mei 2020

Deze publicatie is bedoeld voor decanen en kunstvakdocenten vmbo en mbo en schets de mogelijkheden die het mbo heeft voor leerlingen met creatieve en kunstzinnige talenten. Daarbij is er ook aandacht voor de wijze waarop daar in het vmbo aandacht aan besteed kan worden. De nadruk ligt op de aansluiting van vmbo naar mbo. Nagegaan wordt of het vmbo-aanbod jongeren met creatieve of kunstzinnige talenten stimuleert bij het maken van keuzes voor beroepsopleidingen in het mbo. In de publicatie zijn ideeën voor uitdagende leerprestaties opgenomen en er wordt geschetst hoe deze prestaties in de vmbo-leerwegen en vmbo-programma’s gewaardeerd kunnen worden. Uiteraard komt ook ter sprake wat de culturele arbeidsmarkt mbo-deelnemers te bieden heeft.


Jaar van uitgave: 2006

Berg, C. van den, Lanschot Hubrecht, V. van, & Tuinen, S. van. (2006). Ruimte voor kunst en cultuur. Aansluiting van vmbo naar mbo. Enschede: SLO