Rekenen/wiskunde in het mbo: een handreiking voor opleidingsteams en opleidingscentra


23 januari 2019

Deze publicatie biedt opleidingsteams en –centra voor het middelbaar beroepsonderwijs een aantal handreikingen, suggesties en ideeën ten behoeve van de vormgeving van en visievorming over rekenen/wiskunde in het mbo. Deze handreikingen hebben enerzijds betrekking op het uitvoerende niveau (in casu: opleidingen) en anderzijds het beleidsmatig niveau (in casu: het opleidingscentrum). De kwalificatiedossiers voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap bevatten sinds 2010 vereisten met betrekking tot het beheersingsniveau rekenen/wiskunde. Opleidingen en opleidingscentra zullen daarom een visie op de positie en de vorm van het reken/wiskundeonderwijs in de opleidingen moeten ontwikkelen. Ook zal een ontwikkeltraject uitgevoerd moeten worden om het onderwijs volgens deze visie vorm te geven.


Jaar van uitgave: 2009

Schmidt, V. (2009). Rekenen/wiskunde in het mbo: een handreiking voor opleidingsteams en opleidingscentra. Enschede: SLO.