Referentieniveaus in taal en rekenen: een inventarisatie van leerstof uit actuele taal- en rekenmethodes voor po, vo en mbo


23 januari 2019

Met deze publicatie kunnen leerkrachten in het basisonderwijs, docenten taal, rekenen en wiskunde in vo en mbo en coördinatoren taal en rekenen de relatie verkennen tussen hun leermiddelen en de referentieniveaus voor taal en rekenen. Het betreft een inventarisatie van de leerstof in enkele actuele taal- en rekenmethodes. De volledige inventarisatie is beschikbaar op www.leermiddelenplein.nl.


Jaar van uitgave: 2009

Ekens, T., & Jager, R. (2009). Referentieniveaus in taal en rekenen: een inventarisatie van leerstof uit actuele taal- en rekenmethodes voor po, vo en mbo. Enschede: SLO.