Rapportage lezen op havo/vwo


23 januari 2019

Deze rapportage beschrijft een onderzoek naar de manier waarop leerkrachten Nederlands op havo/vwo aandacht besteden aan leesbevordering, welke leerkracht eigenschappen hieraan te koppelen zijn en wat het daadwerkelijke effect is op de leesbevordering.

De publicatie is een overzicht van grafieken op basis van een vragenlijst uitgezet onder leerkrachten Nederlands op havo/vwo.?


Jaar van uitgave: 2016

Grootheest, A. van & Grinsven, V. van. (2016). Rapportage lezen op havo/vwo. Amsterdam: Stichting Lezen


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden