Prentenboeken lezen als literatuur


17 april 2019

Uit het proefschrift 'Prentenboeken lezen als literatuur' van Coosje van der Pol blijkt dat het voorlezen van prentenboeken bijdraagt aan de literaire competentie van kleuters. Ze krijgen daardoor meer inzicht in de structuur van verhalen en manieren van vertellen. Hierdoor ontdekken ze wat een verhaal nu precies tot een verhaal maakt. Ook worden ze zich bijvoorbeeld bewust van het feit dat verhalen 'verzonnen' zijn. Van der Pol laat in haar onderzoek zien dat de literaire competentie van kleuters veel meer toeneemt als leesaanwijzingen worden toegevoegd aan de tekst van de prentenboeken. Volgens Van der Pol is het goed om kinderen vanaf het begin van het basisonderwijs te laten kennismaken met hoe literatuur werkt. Literair competente kleuters kunnen bijvoorbeeld de hoofdpersoon van een verhaal identificeren en aangeven hoe dat personage zich onderscheidt van andere verhaalfiguren. Uit het onderzoek in kleutergroepen blijkt bovendien dat het literaire lezen een eigen vorm van leesplezier kent.


Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 978-90-5972-423-5

Pol, C. van der (2010). Prentenboeken lezen als literatuur. Een structuralistische benadering van het concept ‘literaire competentie’ voor kleuters. Proefschrift. Delft: Eburon.Stichting Lezen Reeks 16.


toon meer

Sector