Opdrachten over concept-context voor de lerarenopleiding


23 januari 2019
contact: Herman Schalk

De vernieuwde examenprogramma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken in havo en vwo, in 2013 landelijk ingevoerd, geven in de eindtermen aan dat de kandidaten hun kennis in contexten moeten kunnen gebruiken. De wisselwerking tussen concepten en contexten is daarmee een wezenlijk aspect van het hedendaagse onderwijs in de natuurwetenschappen. Daarom moet het ook een plek in de opleiding van leraren krijgen. In dit artikel op de ECENT-site worden vijf opdrachten omschreven bij artikelen over het concept-contextvenster die ook op de ECENT-site staan.

  1. Wat is concept-contextonderwijs?
  2. Lesmateriaal karakteriseren met het concept-contextvenster
  3. Wanneer kies je welke uitwerking van het concept-contextvenster?
  4. Een concept-contextmap maken
  5. Een matrix van concepten en contexten?

Jaar van uitgave: 2017

Schalk, H.H. & Bruning, L. (2017). Opdrachten over concept-context voor de lerarenopleiding. ?????