Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs


19 februari 2019
De auteur gaat in op onderzoeksgegevens die aangeven dat lees- en schrijfonderwijs geen baat hebben bij veel aandacht voor deelvaardigheden zoals technisch lezen en spelling en grammatica, maar dat vooral aandacht gegeven moet worden (vanaf groep 4) aan de betekenis van teksten, leesmotivatie, lees- en schrijfstrategiën, samenvattingen maken, hulp van klasgenoten en de inzet van functionele grammatica.

Jaar van uitgave: 2012

Gelderen, A. van. (2012). Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs. [PowerPoint]. Enschede: SLO.