Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Ontwikkeling van een lerarentraining en lesmateriaal


5 juni 2020
contact: Anton Bakker

Deze training is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs. Zij is ontworpen om leerkrachten kinderen te leren begeleiden bij het proces van onderzoekend en ontwerpend leren. Deze training is ontwikkeld in samenhang met een aantal lessen voor de kinderen om hen via het 'spel' van onderzoeken en ontwerpen, als 'onderzoekers' en 'ontwerpers', enerzijds over concepten binnen het aangeboden thema te leren, en anderzijds hun 'wetenschappelijke houding' te ontwikkelen. De aanpak van deze training verschilt behoorlijk van het huidige natuur- & techniekonderwijs. Training en lesmateriaal hebben beide een experimenteel karakter en zijn ontwikkeld vanuit het project 'Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren' (LOOL).


Jaar van uitgave: 2006

Graft, M. van, & Kemmers, P. (2006). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Ontwikkeling van een lerarentraining en lesmateriaal. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden