Onderweg naar 2F


23 januari 2019

Deze publicatie biedt aangrijpingspunten om het rekenonderwijs zodanig in te richten dat vmbo-leerlingen niveau 2F kunnen halen. Ze beschrijft hoe vmbo-scholen te werk kunnen gaan bij het implementeren van het rekenonderwijs. Leraren zijn geïnterviewd over de ervaringen, groepjes leerlingen zijn geïnterviewd over hun rekenkennis, lesmaterialen zijn onderzocht op mogelijkheden en beperkingen. Verder is bekeken is hoe leerlingen te werk gaan bij het maken van 2F-opgaven.


Jaar van uitgave: 2014

Buijs, K., Schmidt, V., Streun, A. van, Wert, P. de, Wijers, M., & Zwaart, P. van der. (2014). Onderweg naar 2F. Enschede: SLO.