Omzien in verwarring


23 januari 2019

Omzien in verwarring, Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek.
Dit boek analyseert de ontwikkeling in natuurkundedidactiek in de afgelopen 40 jaar.

Het boek gaat over curriculumontwikkeling en over didactisch onderzoek. Lijnse probeert in grote lijnen de argumenten voor en producten van de belangrijkste curriculumdiscussies op een rijtje te zetten en met elkaar te vergelijken. En tegelijkertijd worden de discussies verweven met de vraag wat didactisch onderzoek heeft bijgedragen aan de oplossing van geconstateerde problemen. Wat heeft vijftig jaar professionele en soms zelfs wetenschappelijke natuurkunde didactiek opgeleverd? Daaarvan geeft dit boek een bereflecteerd overzicht.


Jaar van uitgave: 2014
ISBN: 978-90-70786-25-0

Lijnse, P. (2014). Omzien in verwarring. Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek. Utrecht: Universiteit Utrecht.