De Olympische Spelen, het WK-voetbal en meer. De vmbo-examens geschiedenis van 2013


27 mei 2020

Dit artikel is relevant voor leerplan- en materiaalontwikkelaars, en mogelijk ook voor docenten geschiedenis van vmbo-examenklassen. Het betreft een analyse van het vmbo-examen geschiedenis van 2013, dat iets moeilijker bleek dan gemiddeld. De auteur somt enkele verbeterpunten op: er moet bij het maken van de vraag beter naar het toekennen van scorepunten gekeken worden (koppelingen en stapelingen van scorepunten binnen een opgave moeten zoveel mogelijk vermeden worden); er waren dit jaar veel problemen met de instapvraag, die leerlingen op het verkeerde been zette; een duidelijkere en meer leidende vraagstelling was in sommige gevallen op zijn plaats geweest. Het artikel wordt afgesloten met twee aandachtspunten voor docenten, deze betreffen het oefenen met leerlingen in het beantwoorden van open vragen en het besteden van meer aandacht aan de chronologievragen, die in het algemeen slecht worden gemaakt maar eenvoudig geoefend kunnen worden.


Jaar van uitgave: 2013

Kurstjens, H. (2013). De Olympische Spelen, het WK-voetbal en meer. De vmbo-examens geschiedenis van 2013. Kleio, 2013.