Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo: als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding


13 mei 2020

Deze module is bestemd voor havo-leerlingen die van plan zijn in het hbo een economische of technische studie te volgen waar ze wiskunde A voor nodig hebben en voor eerstejaarsstudenten in deze opleidingen die merken dat hun kennis en vaardigheden op dit gebied te kort schieten. De module heeft als doel wiskundige vaardigheden van leerlingen met wiskunde A, die in de vervolgstudies van belang zijn, te herhalen en op een voldoende niveau te brengen. Ook wordt rekenvaardigheid geoefend, zodat leerlingen in staat zijn te rekenen zonder gebruik te hoeven maken van een grafische rekenmachine.


Jaar van uitgave: 2012

Zee, L. van der, Tolboom, J., & Beeker, A. (2012). Oefenen met algebraïsche vaardigheden voor wiskunde A leerlingen havo: als voorbereiding op een economische of technische hbo-opleiding. Enschede: SLO.