Leren voor transfer, een empirisch onderzoek naar de concept- en contextbenadering in het economieonderwijs


23 januari 2019

Het schoolvak economie werd voor de Mammoetwet van 1968 alleen onderwezen op de hbs, en pas na de invoering van de Mammoetwet (Teulings, 2005) in de gehele bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De doelstelling was leerlingen in te wijden in het vak economie, zoals dat op de universiteit werd onderwezen. Vanaf ongeveer 1970 ontstond er bij leraren, onder leiding van Herman Hartkamp, protest tegen dit programma. Uit dit protest ontstond in 1974 de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, die tot doel had het economieonderwijs dichter bij de leerling te brengen. Dat is een lange strijd geworden, die pas de laatste jaren geslecht lijkt te worden. Het nieuwste programma (beoogde invoering 2010) door de commissie
Teulings (2005), is gericht op het voorbereiden van de leerling op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Leerlingen dienen bij het vak economie te leren de maatschappelijke werkelijkheid te bekijken met een economische bril. De leerling leert maatschappelijke contexten – de dagelijkse werkelijkheid – te analyseren met gebruikmaking van economische begrippen. Als het onderwijs daarin slaagt, is de leerling daartoe in staat gedurende zijn leven in steeds veranderende omstandigheden. Het leren voor transfer op school is dus nog steeds zeer actueel.


Jaar van uitgave: 2007
ISBN: 9789078087083

Knepppers, H.C. (2007). Leren voor transfer, een empirisch onderzoek naar de concept- en contextbenadering in het economieonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.