Leren lezen en schrijven omdat je snapt waarvoor je het kunt gebruiken


23 januari 2019
contact: Roeland Harms
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt in dit artikel een visie op de vroege lees- en schrijfontwikkeling beschreven. Het artikel gaat in op het belang van het zo vroeg mogelijk aandacht besteden aan de functionaliteit van lezen en schrijven. Al vanaf groep 1 moet men in aanraking komen met functionele lees- en schrijfsituaties.
Daarbij wordt er in het artikel aandacht besteed aan interactief taalonderwijs en geletterdheid, teksten in de thuisomgeving, de relatie tussen thuis en school, het belang van lezen en schrijven en betekenisvol lezen en schrijven. Daarnaast wordt het project Geletterdheid toegelicht. Het project bied zes ontwerpen voor vernieuwend lees- en schrijfonderwijs. Binnen het project zijn tussendoelen en leerlijnen voor beginnende geletterdheid vastgesteld voor de groepen 1,2 en 3.

Jaar van uitgave: 2001

Kleef, M. van, & Tomesen, M. (2001). Leren lezen en schrijven omdat je snapt waarvoor je het kunt gebruiken. De Wereld van het jonge kind, (3), 196-200.