Leerplankundige analyse PISA 2015


23 januari 2019

SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken van de resultaten van editie 2015 van het PISA-onderzoek. Doelstelling van deze analyse is de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in het Nederlandse curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende prestaties.

Onderzoeksvraag is: Hoe is de dalende trend van prestaties van Nederlandse leerlingen bij de recente PISA-metingen voor leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen te duiden vanuit leerplankundig perspectief?

De PISA-uitkomsten geven hierover slechts beperkte informatie, maar ze geven wel aanleiding om verder na te denken over de invulling van huidige en toekomstige curricula voor Nederlands, wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken.


Jaar van uitgave: 2017

Hoeven, M. van der, Schmidt, V., Sijbers, J., Silfhout, G. van, Woldhuis, E., & Leeuwen, B. van. (2017). Leerplankundige analyse PISA 2015. (2017). Enschede: SLO.