(G)een kwestie van knippen en plakken? De implementatie van de kennisbases


22 juli 2019

Deze publicatie is bedoeld voor pabo-docenten rekenen en wiskunde. Het betreft de resultaten van een onderzoek naar de implicaties die de komst van de kennisbases heeft voor het pabo-curriculum en naar de manier waarop pabo's de kennisbases implementeren. Zeven pilotpabo's hebben deelgenomen aan het onderzoek. Vanuit elke pabo wordt een casusbeschrijving gegeven waarin wordt aangegeven hoe het nieuwe curriculum eruit gaat zien en hoe de vernieuwing wordt georganiseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat pabo's hun curriculum met de implementatie van de kennisbases in meerdere of mindere mate ingrijpend aan het herontwikkelen zijn. Dat dit proces niet altijd over rozen gaat is gezien de complexiteit van de ontwikkeltaak begrijpelijk, zeker ook gezien de korte termijn waarop de kennisbases geïmplementeerd en getoetst gaan worden.


Jaar van uitgave: 2011

Os, S. van, Koopmans, A., & Paus, H. (2011). (G)een kwestie van knippen en plakken? De implementatie van de kennisbases. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden