Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?


18 december 2019
contact: Rob Abbenhuis

Deze publicatie is relevant voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het vmbo en mbo. In dit eindverslag van het onderzoek "Succesfactoren in loopbaanoriëntatie en –begeleiding in vmbo en mbo" staan verschillende vragen centraal die nog steeds actueel zijn. Welke verschillende LOB-praktijken zijn in het vmbo en in het mbo te onderscheiden? Welke LOB-praktijken dragen bij aan het verwerven van welk soort loopbaancompetenties? Wat is de relatie tussen loopbaancompetenties enerzijds en de vorming van een arbeidsidentiteit, de leermotivatie, de uitvalsdreiging en de kwaliteit van de loopbaankeuze anderzijds? Welke voorbeeldpraktijken zijn te ontdekken? Bestaan er in het (v)mbo voorbeeldpraktijken op het gebied van LOB, die geen toevallige eendagsvliegen zijn? Meer in het bijzonder vragen de auteurs zich af in hoeverre er in de beroepskolom sprake is van een krachtige loopbaangerichte leeromgeving die leerlingen/cursisten in staat stelt tot loopbaanzelfsturing te komen.


Jaar van uitgave: 2006

Kuijpers, M., Meijers, F., & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden