Kennisbasis docent Duits bachelor


12 mei 2020
Dit document beschrijft de kennis die de aanstaande leraar aan het einde van zijn opleiding minimaal moet hebben om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs. De kennisbasis beschrijft die kennis rond drie domeinen: taalvaardigheden, taalkundige kennis en sociaal-culturele kennis. De afgestudeerde wordt geacht het niveau C1 in termen van het ERK te hebben bereikt.

HBO-raad. (2011-2012). Kennisbasis docent Duits bachelor. Den Haag: HBO-raad.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema