Handreiking schoolexamens drama vmbo


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze handreiking biedt ideeën aan vmbo-docenten kunstvakken (meer specifiek voor drama) van scholen die gebruik willen maken van de ruimte voor de concretisering van de eindtermen drama. Voor de exameneenheden voor drama, die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. Deze handreiking is gemaakt om docenten te inspireren bij een programma voor het schoolexamen drama.


Jaar van uitgave: 2007

Taminiau, A. (2007). Handreiking schoolexamens drama 2007. SLO: Enschede.


toon meer