Handreiking schoolexamen dans vmbo


14 mei 2020
Deze handreiking is bedoeld voor vmbo-docenten in de kunstvakken (met name dans) van scholen die gebruik willen maken van de ruimte voor de concretisering van de eindtermen dans. Voor de exameneenheden voor dans, die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes. Deze handreiking is gemaakt om docenten ideeën aan te reiken voor een programma voor het schoolexamen dans.

Jaar van uitgave: 2007

Marsman, P. (2007). Handreiking schoolexamens dans vmbo. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema