Handreiking schoolexamens muziek vmbo


14 mei 2020

Deze publicatie is bedoeld voor vmbo-docenten kunstvakken (met name muziek) van scholen die gebruik willen maken van de ruimte voor de concretisering van de eindtermen. Voor de exameneenheden voor muziek in het vmbo die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. Deze handreiking is gemaakt om docenten ideeën aan te reiken voor een programma voor het schoolexamen muziek.


Jaar van uitgave: 2007

Marsman, P. (2007). Handreiking schoolexamens muziek vmbo. Enschede: SLO.


toon meer