Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo


14 mei 2020

Deze handreiking is bedoeld voor docenten beeldende vorming in de vmbo-bovenbouw. Voor de exameneenheden voor beeldende vorming die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen. In deze handreiking kunnen docenten en vaksecties ideeën vinden voor een programma voor het schoolexamen.


Jaar van uitgave: 2007

Tuinen, S. van. (2007). Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo. Enschede: SLO.