Handreiking schoolexamen scheikunde havo/vwo


14 februari 2019

Deze handreiking hoort bij de examenprogramma's scheikunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht geworden zijn in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen scheikunde en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het onderwijs en examinering.


Jaar van uitgave: 2012

Carelsen, F., & Seller, F. (2012). Handreiking schoolexamen scheikunde havo/vwo: Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014. Enschede: SLO.