Handreiking schoolexamen natuurkunde havo/vwo: bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014


5 juni 2020
contact: Erik Woldhuis
Deze handreiking is relevant voor docenten natuurkunde op het havo/vwo. Zij hoort bij de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.
In 2016 is er een geactualiseerde digitale versie beschikbaar gekomen met o.a. meer aandacht voor (toets)voorbeelden.

Jaar van uitgave: 2012

Paus, J. (2012). Handreiking schoolexamen natuurkunde havo/vwo: bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014. Enschede: SLO.