Handreiking geschiedenis. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo


23 januari 2019
Deze publicatie is bestemd voor aankomende pabo-studenten. Om aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig.
Met ingang van het studiejaar 2015-2016 zijn de regels voor de toelating tot de pabo veranderd. Voor
aspirant-studenten uit het mbo en het havo gaan voor een aantal vakken bijzondere nadere
vooropleidingseisen gelden. Het betreft de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur
& techniek (met elementen van biologie en natuurkunde). Met behulp van deze handreiking kunnen aspirant pabostudenten zich voorbereiden op de toelatingstoets geschiedenis.

Jaar van uitgave: 2014

Beker, Th. (2014). Handreiking geschiedenis. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 15 juli 2014.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden