Genres in de schoolvakken. Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs


23 januari 2019

Dit verslag van de landelijke werkconferentie Genres in schoolvakken (2011) van het Platform Taalgericht Vakonderwijs is bedoeld voor docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en iedereen in het onderwijs die zich bezighoudt met taalbeleid. De conferentie had de volgende doelen: deskundigheid over genretheorie vergroten, een link leggen naar onderwijspraktijk (genredidactiek), Nederlandse voorbeelden ontwikkelen en het voorbereiden Nederlandstalige inleiding. In rondetafels worden proeftuintjes van genre-aanpak gepresenteerd en bediscussieerd. Het doel van dit verslag is een compleet beeld te geven van de conferentie en andere geïnteresseerden de gelegenheid geven mee te gaan en mee te denken in deze ontwikkeling van taalgericht vakonderwijs. Het verslag biedt beschrijvingen van buitenlandse voorbeelden, impressies van de Nederlandse proeftuintjes en een review van relevant onderzoek. Het verslag wordt afgerond met een nabeschouwing om het gemeenschappelijk kader met betrekking tot genredidactiek versterken. Er is een nabeschouwing met theoretische verdieping van het genreconcept.


Jaar van uitgave: 2011

Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2011). Genres in schoolvakken. Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs. Enschede: SLO.