Gedocumenteerd schrijven revisited


23 januari 2019

Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de effectiviteit van het leren schrijven van een betoog geïntegreerd met leesvaaridheidsonderwijs. Ontdekt is dat leerlingen bewustere en betere schrijvers werden.


Jaar van uitgave: 2016

Janssen, M. & Meestringa, T. (2016). Gedocumenteerd schrijven revisited. Levende Talen Magazine, 103(3), 16-21.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden