A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas.


17 juli 2019

Deze Amerikaanse publicatie is van belang voor leerplanontwikkelaars, beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Zij bevat relevant en bruikbaar bronnenmateriaal voor een mogelijk leerplan voor het wetenschapsonderwijs van groep 3 basisonderwijs tot en met bovenbouw voortgezet onderwijs. Ieder aspect van de moderne samenleving is doordrongen van wetenschap, techniek en technologie. Deze velden zijn eveneens van essentieel belang voor het oplossen van huidige en toekomstige uitdagingen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt. De positie van de Verenigde Staten in de mondiale economie is op zijn retour, deels omdat het bij Amerikaanse arbeiders ontbreekt aan kennis van deze velden. Om de kwestie van de afnemende competitiviteit van de VS aan te kaarten, en om de arbeiders beter voor te bereiden, stelt deze publicatie een nieuwe benadering van het wetenschapsonderwijs voor om de aandacht van de leerlingen te grijpen en hen te voorzien van de nodige fundamentele kennis in het veld. In dit framework wordt het science domein weergegeven in drie dimensies: Scientific and engineering practices, waarbij het gaat om de vraag hoe natuurwetenschappers, ingenieurs en technische vakmensen te werk gaan en van welke vaardigheden zij zich bedienen; Crosscutting concepts that have common application across the field, ofwel vakoverstijgende, natuurwetenschappelijke begrippen, en Core ideas in disciplinary areas, ofwel kernconcepten per natuurwetenschappelijk vak. Deze drie domeinen worden uitvoerig, en per sector uitgewerkt.


Jaar van uitgave: 2012

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Committee on a Conceptual Framework for New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.