Formatief evalueren met leesgesprekken


23 januari 2019

Formatief evalueren binnen het leesonderwijs is waar­devol (Hattie, 2013; Damhuis, 2015). Deze evaluatievorm blijkt effectief voor het verbeteren van het leerproces van kinderen. Om zo’n leerproces in kaart te brengen kan een leraar kind- of leergesprekken voeren. Leesgesprek­ken zijn een uitgewerkte vorm van zo’n leergesprek. Het zijn gesprekken over lezen die je als leraar (of andere gespreksleider) voert met individuele leerlingen of met groepjes leerlingen. Door deze gesprekken over lezen krijgen leerling en leraar informatie om te bepalen welke vervolgactie nodig is om de leerling nieuwe doelen in zijn of haar leesontwikkeling te laten bereiken.

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe je via leesgesprekken de lees­ontwikkeling van leerlingen kunt volgen en een stapje verder kunt brengen.


Jaar van uitgave: 2016

Prenger, J. & Havinga, D. (2016). Formatief evalueren met leesgesprekken . Tijdschrift Taal , 7(10), 35-39.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema