Het failliet van een vwo profiel


12 mei 2020
contact: Anton Bakker

Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Zij analyseert de constatering dat scholieren met een natuurprofiel zonder het vak economie beter presteren tijdens de studie (bedrijfs-)economie dan studenten die een profiel Economie & Maatschappij hebben gevolgd. De publicatie opent met enkele feitelijke opsommingen: vanaf 2010 is het vwo-vak economie geen eis meer voor toelating tot de gelijknamige wo-studie; het aandeel eerstejaars studenten economie en bedrijfseconomie met een natuurprofiel op het vwo is gestegen van 20,8 procent in 2004/2005 naar 30,4 procent in 2008/2009 en scholieren met een natuurprofiel presteren over het algemeen beter in het wetenschappelijk economisch onderwijs. De auteur beargumenteert dat de officiële voorlichting rondom de profielkeuze op de middelbare scholen, alsook de profielkeuzetesten die in de markt worden aangeboden in veel gevallen ernstig tekortschieten in het aanbieden van juiste, op de praktijk gebaseerde informatie. Nu kan het nog voorkomen dat een student die geïnteresseerd is in economie, maar ook een natuurprofiel zou aankunnen in de richting van het profiel Economie & Maatschappij gedirigeerd wordt, terwijl een natuurprofiel met wiskunde B hem of haar beter zou voorbereiden op de studie economie.


Jaar van uitgave: 2010

Arnold, I. (2010). Het failliet van een vwo profiel. Economiche Statistische Berichten, 253. Geraadpleegd op 11 juli 2014.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden