Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland


27 mei 2020

Dit nieuwsbericht is relevant voor beleidsmakers, materiaal- en curriculumontwikkelaars en schoolleiders werkzaam in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het is een korte samenvatting van het ‘Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland’ van de Inspectie van het Onderwijs dat op 21 augustus door staatssecretaris Dekker van OCW naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit het genoemde rapport blijkt dat kinderen met een achterstand niet altijd de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. De kwaliteit van vve in Nederland moet daarom beter. Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel verbeterpunten. Voorbeelden van verbeterpunten zijn: in de meeste gemeenten ontbreekt nog een gericht ouderbeleid; wordt onvoldoende gestimuleerd dat vve deel uitmaakt van de reguliere kwaliteitszorg en ontbreekt ook een systematische evaluatie van het gemeentelijke vve-beleid.


Jaar van uitgave: 2013

Inspectie van het onderwijs. (2013). Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. Den Haag: Inspectie van het onderwijs.