Een enkeltje CoCo; ervaringen van biologiedocenten op weg naar concept-contextonderwijs


23 januari 2019
contact: Ange Taminiau

Deze publicatie is bestemd voor biologiedocenten die hun biologieonderwijs meer in de richting van concept-context willen ontwikkelen. Het laat zien hoe docenten op basis van het nieuwe biologieonderwijs een module kunnen ontwerpen in de vorm van het zogeheten coco-onderwijs. De docenten hebben een bestaande module bij het thema 'Bouw van de cellen' omgebouwd volgens de principes van het concept-contextonderwijs. In de publicatie wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: toelichting op de vernieuwing van het biologieonderwijs; ervaringen van de docenten met het concept-contextonderwijs; enkele aandachtspunten bij de concept-contextbenadering in de lespraktijk; het maken van concept-contextlessen en ten slotte is het artikel Ombouwen van reguliere lessen tot concept-context lessen in 5 stappen van Fred Janssen, lerarenopleider aan de Universiteit Leiden, toegevoegd.


Jaar van uitgave: 2009

Legierse, A. (2009). Een enkeltje CoCo; ervaringen van biologiedocenten op weg naar concept-contextonderwijs. Enschede: SLO.