Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase


5 juni 2020
contact: Elvira Folmer

Dit eindrapport is bedoeld voor leerplan- en materiaalontwikkelaars, beleidsmakers en onderwijsdeskundigen. Het bevat samenvattingen van de afzonderlijke evaluatierapporten van de examenpilots voor de nieuwe bètavakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, nlt en de multipilots) in de schooljaren 2007/2008, 2008/2009 en 2009/2010. Via analyse van documenten, vragenlijsten en interviews met docenten en leerlingen zijn kansen en knelpunten van en voor de nieuwe bètaprogramma's in kaart gebracht. Het gaat daarbij o.a. om haalbaarheid, uitvoerheid en toetsbaarheid, draagvlak, relevantie en conceptuele samenhang, het benutten van geboden ruimte en ogenschijnlijke overladenheid. Pilotdocenten achten landelijke invoering van de examenprogramma's voor nieuwe natuurkunde per 2013 haalbaar en gewenst, maar er is verdeeldheid over de uitvoerbaarheid van een en ander, gegeven de beschikbaarheid van materialen, de mate waarin schoolorganisatie daarop is toegerust en de expertise waarover niet-pilotdocenten naar hun inschatting beschikken.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: ISBN 978 90 329 2331 0

Kuiper, W., Folmer, E., Ottevanger, W., & Bruning, L. (2011). Curriculumevaluatie be`taonderwijs tweede fase. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden