Concept Cartoons in Science Education


2 maart 2020

Dit boek is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het bevat cartoons die leerlingen spelenderwijs inleiden in het wetenschapsonderwijs. De tekeningen zijn gemaakt om discussie uit te lokken, nieuwsgierig te maken en natuurwetenschappelijk denken te stimuleren. In dit boek zijn veel voorbeelden beschikbaar met achtergrondinformatie voor de docent. Dit boek beschrijft hoe de cartoons in de klas gebruikt kunnen woorden. De belangrijkste doelen van deze methode zijn: het verbeteren van de praktijk van natuurwetenschappelijk onderwijs; het bevorderen van motivatie om te leren; het verbeteren van het effect dat een docent heeft bij natuurwetenschappelijk onderwijs, met daarbij de docent in de rol van ondersteuner, in tegenstelling tot iemand die enkel de lesstof overdraagt aan de leerlingen, en tot slot het stimuleren van discussie onder de leerlingen om hen aan te moedigen een eigen mening/visie te verwoorden.


Jaar van uitgave: 2000

Keogh, B., & Naylor, S. (2000). Concept Cartoons in Science Education. Cheshire, UK: Millgate House Publishers.