De canon in het basisonderwijs


23 januari 2019

Dit onderzoeksrapport is relevant voor beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het is een vervolg op een rapport dat in 2008 - kort na de introductie van de canon en de lancering van de bijbehorende website - verschenen is, en waarin verslag gedaan werd van de nulmeting met betrekking tot de stand van zaken en behoefte aan ondersteuning bij het gebruik van de canon in het onderwijs. Dit onderzoeksrapport beantwoordt vier onderzoeksvragen: zijn leerkrachten op de hoogte van het bestaan van de canon van Nederland, van de website entoen.nu en van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn; is er sprake van groeiende bekendheid en gebruik van de canon ten opzichte van de nulmeting; hoe wordt de canon in het basisonderwijs gebruikt en welke ondersteuningsmogelijkheden bij de canon kennen en gebruiken de leraren? Aan het einde van het rapport worden enkele aanbevelingen gedaan, onder andere wordt gesteld dat de tijd rijp is voor een nieuw publiciteitsoffensief; dat het doel en het integrale karakter van de canon benadrukt moeten worden; dat het aanbod op het gebied van didactiek en ICT ontwikkeld moet worden, en ten slotte dat het werkveld naar de pabo's uitgebreid moet worden.


Jaar van uitgave: 2012

Haalen, A.L. van, & Kieft, M. (2012). De canon in het basisonderwijs. Utrecht: Oberon.


toon meer

Sector

Vrije trefwoorden