Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Leermiddelenanalyse


27 mei 2020
contact: Jeroen Bron

Deze analyse is bedoeld voor docenten, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. De leermiddelenanalyse streeft twee opbrengsten na: meer inzicht in het aanbod voor mensenrechteneducatie in het funderend onderwijs en een helder overzicht voor scholen en leraren van mogelijkheden die leermiddelen voor mensenrechteneducatie bieden. Op basis van uitkomsten van deze analyse kunnen aanbevelingen gedaan worden aan uitgeverijen en auteurs voor de ontwikkeling van toekomstige leermiddelen voor mensenrechteneducatie. Met behulp van het analyse-instrument mensenrechteneducatie kunnen leraren bekijken welke aspecten van mensenrechteneducatie nu aan bod komen in hun school, hoe die aspecten versterkt zou kunnen worden en welke combinatie met thematische leermiddelen daarbij de moeite waard zouden zijn.


Jaar van uitgave: 2012

Thijs, A., & Ridder, H. de, (2012). Burgerschaps- en mensenrechteneducatie: Leermiddelenanalyse. Enschede: SLO.