Bewegingsonderwijs en sport Curriculumspiegel 2017


20 april 2020

In hoofdstuk 15 van de Curriculumspiegel 2017 worden de ontwikkelingen vanuit de samenleving, het onderwijs, de sport- en bewegingscultuur én de praktijk van het bewegingsonderwijs beschreven. Die ontwikkelingen beïnvloeden de discussie over het beoogde curriculum. Sommige ontwikkelingen gaan vooral over de aanpak tijdens het bewegingsonderwijs, andere gaan meer over mogelijke doelstellingen. Drie specifieke vragen die voortkomen uit de trendanalyse worden verkend: Zijn er verschuivingen in het aanbod en de leerresultaten? Hoe plannen en beoordelen leraren hun onderwijs? En: Zijn er verschuivingen in de motivatie bij bepaalde groepen leerlingen? Daarna een kort totaaloverzicht gegeven van gesignaleerde ontwikkelingen. In de aanbevelingen wordt onder andere ingegaan op het belang van het expliciteren van de pedagogische waarde van bewegingsonderwijs en de behoefte aan nader onderzoek naar het uitgevoerde en gerealiseerde curriculum.


Jaar van uitgave: 2017

Brouwer, B., Berkel, M. van & Mossel, G. van (2017). Bewegingsonderwijs en sport. In E. Folmer, E. A. Koopmans-van Noorel & W. Kuiper (red.) Curriculumspiegel (pp. 366-385). Enschede: SLO. Verkregen van http://downloads.slo.nl/Documenten/bewegingsonderwijs-en-sport-curriculumspiegel2017.pdf (pdf, 196 kB)