Beelden van tijd. De rol van historisch tijdbewustzijn bij het leren van geschiedenis


12 mei 2020

Dit proefschrift is relevant voor materiaal- en curriculumontwikkelaars en leraren geschiedenis in zowel het basis-, als voortgezet onderwijs. Het kan gelezen worden als een onderbouwing van de keuze voor het systeem van de tien tijdvakken. De auteur sluit zijn proefschrift af met enkele adviezen voor de praktijk van het geschiedenisonderwijs en gaat in op de maatschappelijke betekenis van een historisch tijdsbewustzijn. Een van de belangrijkste conclusies luidt dat geschiedenis en geschiedenisonderwijs die uitgaan van een historisch tijdsbewustzijn, niet alleen slechts in open democratische samenlevingen kunnen bestaan, maar zijn ook het fundament zijn voor dergelijke samenlevingen.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 9789023248118

Wilschut, A.H.J. (2011). Beelden van tijd. De rol van historisch tijdbewustzijn bij het leren van geschiedenis. Assen: Van Gorcum.


toon meer

Leerplankundig thema