Balans van het leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de derde peiling in 2005


23 januari 2019
In 2005 is een peiling voor leesvaardigheid in het speciaal basisonderwijs (SBO) uitgevoerd. Het peilinsgonderzoek omvatte een inventarisatie van enkele aspecten van het onderwijsaanbod, een inventarisatie bij 12- en 13-jarige leerlingen van hun activiteiten en attituden op het gebied van lezen en een gedetailleerd onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen. In dit rapport zijn de uitkomsten van het peilingsonderzoek te vinden. Dit document betreft een Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON).
Peilingsonderzoek brengt de vaardigheden van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs in beeld en biedt daarmee een evaluatiekader voor de kerndoelen basisonderwijs. Peilingsonderzoek brengt in beeld wat het onderwijsniveau werkelijk voorstelt en hoe zich dat verhoudt tot resultaten uit het verleden. De peilingsresultaten verspreidt Cito onder instellingen in het onderwijsveld, zoals landelijke en regionale onderwijsverzorgingsinstellingen, lerarenopleidingen, onderwijsinspectie, uitgevers en methodeontwikkelaars, adviesorganen en scholen voor primair onderwijs. De peilingsresultaten zijn niet bedoeld om morgen het onderwijs te veranderen, maar wel om regelmatig de aandacht te vestigen op wat leerlingen nu feitelijk leren en om – mede op grond daarvan – na te gaan of er veranderingen gewenst zijn. De periodieke peilingen vormen het enige Nederlandse onderzoek dat op deze schaal de resultaten van het onderwijs meet.

Jaar van uitgave: 2007

Heesters, K., Berkel, S. van, Krom, R., Schoot, F. van der, & Hemker, B. (2007). Balans van het leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs. Uitkomsten van de derde peiling in 2005. Arnhem: Cito.


toon meer