Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus. Het beste uit leerlingen halen


23 januari 2019

Deze publicatie is interessant voor beleidmakers, - beleidsmedewerkers, Colleges van Bestuur, schooldirecties en management, docenten (beroepsgericht, rekenen en taal/Nederlands), onderwijskundigen, onderwijsontwikkelaar, loopbaanbegeleiders, coaches. Het actieplan bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het voortgezet onderwijs.


Jaar van uitgave: 2011

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2011). Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus. Het beste uit leerlingen halen. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.