Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk


23 januari 2019
contact: Nynke Jansma

Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van vier mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Op basis van de uitkomsten van de verkenning en de conclusies die daaraan konden worden verbonden, doen de onderzoekers aanbevelingen om de aansluiting te verbeteren.


Jaar van uitgave: 2014

Jansma, N., & Pennewaard, L. (2014). Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo. Ervaringen vanuit de onderwijspraktijk. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden