Voorbeeldmaterialen mediawijsheid

19 oktober 2021

​Is Wikipedia een betrouwbare bron of niet? Wat deel je online met je vrienden en de wereld? Wat is fake news en wat is echt? Ofwel hoe mediawijs zijn jouw leerlingen eigenlijk?

Misschien heb je zelf lesmaterialen ontwikkeld voor mediawijsheid en wil je die wel delen met anderen? Neem dan contact op met j.lodeweges@slo.nl.

​Wij hebben voor jou onderstaande lesmaterialen van uitgevers en andere instanties op een rij gezet zodat je jouw leerlingen mediawijs kunt maken.

Beeldkraken, Onwijs, 2018. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-8
Onderwijsproject dat als doel heeft om jongeren beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Ze bewust te maken van de invloed van beelden en ze weerbaar te maken tegen beeldmanipulatie. Website met gratis modules over diverse thema's, verdeeld over vijf niveaus (bovenbouw PO tot havo-vwo 5-6). 
Bij iedere afbeelding (afkomstig uit de collectie van Atlas van Stolk) staan vragen om leerlingen kritisch te leren kijken. Met verwerkings- en verdiepingsopdrachten die aansluiten bij de vakken geschiedenis, CKV, maatschappijleer of Nederlands.

Bibliotheek voor digitale geletterdheid - Facebook, Youth and media, 2018. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-6
Achttien gratis te gebruiken onlinelessen waarmee jongeren moeten leren kritisch te denken en bewust met de online wereld om te gaan. Onderwerpen: privacy en reputatie, je identiteit ontdekken, positief gedrag, beveiliging, betrokkenheid bij de gemeenschap.

Check, check, dubbelcheck op internet, Slim met media, 2017. Doelgroep: PO 5-8
Mediales over online privacy voor groep 5 & 6 (vier korte lessen van 20 minuten). Ook te gebruiken in groep 7 & 8 (alle onderdelen in één uur). Te downloaden lesbrief, poster, werkblad en powerpoint.

Criminelen op het internet!, Fraudehelpdesk, 2016. Doelgroep: PO 5-8
Les (van ongeveer één uur) waarmee leerlingen inzicht krijgen in eigen surfgedrag; nadenken over risico's op internet en tips krijgen om deze risico's te verminderen. Handleiding, werkblad, huiswerkopdracht, tips en digibordpresentatie.

CodeSkillz, CodeSkillz BV, 2020. Doelgroep: VO 1-2
Online lespakket bestaande uit de drie leerlijnen digitale basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Maakt gebruik van een serious game (avonturen van een astronaut) om leerlingen een passend gebruik van media aan te leren. Daarbij komen concepten van privacy en social media aan de orde, maar ook visualisatie, online identiteit en het creëren van media. De lesmethode voor leerjaar 1 bestaat uit 6 lessen (voor leerlijn mediawijsheid) van elk twee uur. Materiaal voor leerjaar 2 verschijnt 2021.

Databaas 2.0, Nationale Academie voor Media en Maatschappij, 2015. Doelgroep: PO 6-8, VO 1-2
Lespakket over online privacy, in vier versies: leerlingen bovenbouw primair onderwijs (school en bibliotheek) en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs (school en bibliotheek). Het doel is om het bewustzijn en de vaardigheden over online privacy te bevorderen. Aan de orde komen onder meer het gebruik van internet, smartphones, social media en games. Het lespakket bestaat uit vier lessen van elk één uur. Na aanmelding gratis te downloaden.

De Baas Op Internet, Waag Society, Bits of Freedom, Network Democratie, 2017. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Zes gratis te downloaden lesmodules (van elk ongeveer 1,5 uur) over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe SnapChat werkt en wat een cookie is. De  thema's zijn gelinkt aan mediawijsheid, maar hebben nadrukkelijk een technische insteek.

De frisse blik, Stichting De frisse blik, 2014. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Workshops en projecten voor basisonderwijs, vmbo en havo/vwo op het gebied van non-fictie film, burgerschap en mediawijsheid. De focus ligt op films maken, begrijpend kijken, interviewen, monteren, 21e eeuwse & digitale vaardigheden. Voor basisonderwijs wordt ook een schoolbreed project aangeboden voor groep 3 tot en met 8.

De InternetHelden: Slim-Alert-Sterk-Aardig-Moedig, Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre Nederland, Google, 2020. Doelgroep: VO 1-3 
Gratis lespakket met 15 lessen over online veiligheid en digitaal burgerschap rondom vijf thema’s: Verstandig delen; Val niet voor vals; Beveilig je geheimen; Met aardig doen kom je verder; Blijf er niet mee zitten. Naast de toolkit voor docenten is ook een toolkit voor ouders beschikbaar.

Digiwijs met Donald Duck, PrimaOnderwijs, 2016. Doelgroep: PO 6-8, VO 1-2
Digiles en handleiding bij de speciale editie van Donald Duck (helaas niet meer te bestellen). Klassikale les van 60 minuten met tien verschillende mediawijze opdrachten.

Diploma Veilig Internet, Koninklijke Bibliotheek, 2018. Doelgroep: PO 5-8
Lespakket dat leerlingen wil voorbereiden op de gedigitaliseerde samenleving. Het bevat gratis lessen over informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-vaardigheden, en een nieuwe game ontwikkeld door Fers (Bibliotheekservice Friesland): de datadetox game. Opdrachten rond vijf thema's: Wie ben jij?, Ik surf veilig, Speurneuzen, Is alles waar? en Meedoen.

Donald Duck duikt in de digitale wereld, Donald Duck/Prima Onderwijs, 2019. Doelgroep: PO 6-8
Met dit gratis lespakket werk je bij de leerlingen aan bewustwording van onze grondrechten en de bescherming hiervan in combinatie met de verregaande digitale ontwikkelingen. Leerlingen ontwikkelen een kritische houding en leren hoe ze hierin zelfredzaam worden. Ze gaan met elkaar in gesprek over wat er kan en mag en hoe dit voor iedereen verschillend kan zijn. Het pakket bestaat uit een handleiding, een online lesprogramma en een speciale aflevering van de Donald Duck. 
Uitgave in samenwerking met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid - (v)mbo, Stichting Digisterker, 2019-2021. Doelgroep: VMBO 4, MBO 1
Online lesprogramma om de digitale zelfstandigheid (informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties) van jongeren te vergroten en hen beter voor te bereiden op de omgang met de (taal van de) digitale overheid.  Sluit aan bij vakken als maatschappijleer, burgerschap en loopbaanoriëntatie (lob). Acht modules van een blokuur: 
1. Overheid, burger en DigiD (aanvragen en activeren)
2. Identiteit (paspoort en ID-kaart aanvragen)
3. Bijbaan (inkomstenbelasting terugvragen)
4. Sturderen op mbo (studiefinanciering en OV)
5. Verkeer en vervoer (rijbewijs, voertuig etc.)
6. Zorg (-verzekering en -toeslag)
7. Bank en geldzaken (bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen)
8. Wonen (huurwoning zoeken, huurtoeslag aanvragen, rechten en plichten)
Demo-module Identiteit is hier te bekijken.

Echt Nep, Codename Future, 2019. Doelgroep: MBO
Plusmodule bij 'De maatschappij dat ben JIJ' van drie lessen waarin mbo-studenten leren nepnieuws te beoordelen, feiten te checken, wat wij-zij denken en zondebok-denken is en wat hun rol is in de digitale samenleving. 

FF Offline
, Graviant Publishers, 2018. Doelgroep: PO 7-8, VO
Spel om samen (ouders, docenten, tieners) in gesprek te gaan over sociale media: bewustwording, uitwisseling en delen van ervaringen. Voor maximaal zes personen. Docentenset bestaat uit 50 kaartjes met de categorieën: dilemma's, leerpunten, kennis en educatief. Er is een extra set Christen & Sociale media (10 kaartjes).

Framed, Politie i.s.m. Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2020. Doelgroep: VO 1-6 
Gratis lesprogramma (lesbrief en game) om leerlingen online bewuster te maken en zo cybercrime te voorkomen. In één lesuur te spelen inclusief nabespreking over grenzen in de online wereld.

Gamechangers, Change your game, Politie, 2020. Doelgroep: VO 1-6
Platform met momenteel zes challenges waarbij jongeren hun digitale skills kunnen verbeteren en anderen kunnen verslaan. Wordt aangevuld met nieuwe uitdagingen.

Gewoon Mediawijzer in het speciaal onderwijs, Tommie & Charlie i.s.m. de Onderwijsspecialisten, 2017. Doelgroep: SO, VSO
Project om op school of thuis over mediawijsheid in gesprek te gaan met kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Voor drie thema's zijn gesprekskaarten ontwikkeld: contact & media; de hele dag verbonden; seksualiteit & media.
De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO is gebaseerd op de tien mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer.net en vertaald naar zestien niveaus.

Hack in the class, Stichting Hack in the class, Doelgroep: PO 6-8, VO
Deze stichting wil de kennis van leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs rondom technologie, hacken en internetveiligheid verbeteren. De site bevat zowel informatie voor leerlingen als voor ouders en docenten. Ook zijn er lesmaterialen te vinden, onder andere over hacking en privacy en veiligheid.

Hackshield,  Flavour en KraBé Academy, Doelgroep: PO 5-8 
Speel het gratis spel, leer over cyberveiligheid en word cyber agent. Bij de game is samen met FutureNL een lespakket ontwikkeld van vijf lessen Digi-doeners: Hackshield in de klas.

Het internet en ik, Eenvoudig Communiceren. Doelgroep: PRO
Werkboek over het veilig gebruiken van internet: informatie zoeken, filmpjes kijken, e-mailen, wachtwoorden etc. Geschreven in makkelijke taal. Maakt deel uit van de reeks: 'Mijn leven; zelf denken, zelf doen'. Met bijbehorend lespakket.

Hoe?Zo! Mediawijs, Netwerk Mediawijsheid, 2018. Doelgroep: PO 6-8, VO
Website met betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten over veilig en slim gebruik van internet en (sociale) media.

Ithaka Media Lab, Common Frames, 2019. Doelgroep: VO (ISK)
Gratis lessenserie mediawijsheid en beeldgeletterdheid voor jonge nieuwkomers in Internationale Schakelklassen. Vanuit het principe dat je echt kritisch naar de betekenis van mediaproducten leert kijken als je het maakproces zelf doorloopt en overziet.

Jongeren mediawijzer met VR, Podium voor onderwijs, 2019. Doelgroep: PRO
Twee lessen (chatten, naaktfoto) om jongeren in het praktijkonderwijs te helpen bewuster met social media om te gaan. Met 360 graden video’s kijken de leerlingen om zich heen en zien ze heel concreet wat er buiten hun blikveld kan gebeuren nadat ze online berichten verspreiden. Ook gaan ze tijdens de les met elkaar in discussie over hun eigen mediagebruik.

Journalistiek als wapen tegen desinformatie en nepnieuws, Nieuws in de klas, 2019. Doelgroep: VO
Lesbundel met opdrachten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze leren wat nepnieuws is, kunnen verschillende verschijningsvormen benoemen en weten wat de functies zijn van journalistiek. Ze leren strategieën om nepnieuws te herkennen, kunnen een eigen nieuwsproductie maken met de nieuwstool en hebben nagedacht over hun eigen inbreng in het verspreiden van nepnieuws. Met checklist nepnieuws.

Kijk omhoog lesprogramma, Stichting Kijk omhoog, 2020. Doelgroep PO 6-8 
Lesprogramma van twee lessen (van één uur) en een huiswerkopdracht. Les 1: de positieve en negatieve kanten van smartphonegebruik. Les 2: overmatig smartphonegebruik van leerlingen verminderen en ze zelf alternatieve bezigheden laten bedenken. Met opdrachten in groepjes en klassikale activiteiten zoals een quiz. Als los lespakket, leerkrachtentraining of in de vorm van gastlessen te bestellen.

Kritisch online, Codename Future, 2019. Doelgroep: VO 
Lespakket over digitale weerbaarheid in drie verschillende versies: vmbo basis/kader, vmbo gl/tl en havo/vwo. Twee digibordlessen (van 60 min.) met interactieve werkbladen en docentenhandleiding. Bewustwording (van nepnieuws, risico's ect.) en reflecteren op hun eigen online rol staat centraal.

Lespakket Privacy, Autoriteit Persoonsgegevens, 2018. Doelgroep: PO 7-8
Te downloaden lespakket, ontwikkeld vanwege de AVG, dat leraren en leerlingen tools biedt om meer zeggenschap te krijgen over hun persoons-gegevens. Het onderwerp wordt belicht vanuit het grondrecht op privacy. Drie lessen van 50 minuten:
1. Wie ben je op internet?
2. Betalen met je gegevens
3. Je hebt recht op privacy!

Lespakket Wijs met media, lessen mediawijsheid voor het primair onderwijs, Cubiss, 2016. Doelgroep: PO 1-8
Online lespakket met per groep gratis te downloaden lessen mediawijsheid. Thema's: Wat is media?; Zoeken en vinden; Is alles waar?; Wie ben jij op internet?; Cyberpesten; Omgaan met sociale media. Per les: handleiding, werkbladen en een presentatie voor het digibord. Tijdsduur verschilt per groep: tussen de 35-105 minuten.

Lessenreeks mediawijsheid (en leesplezier) voor het primair onderwijs, Cubiss, 2017. Doelgroep: PO 1-8
Lessenreeks van zes thema’s (van elk zes lessen) verspreid over de acht leerjaren. Groep 1-2: Reclame. Groep 3-4: Nieuws. Groep 5: Creatie. Groep 6: Respect. Groep 7: Privacy. Groep 8: Onderzoek.

Lessenreeks mediawijsheid VO Medi@Battle, Cubiss, 2016. Doelgroep: VO 1-3
Lessenreeks geschikt voor gebruik op het digibord. Zes thema's van elk zes lessen. Leerjaar 1: Privacy, Respect. Leerjaar 2: Nieuws, Reclame. Leerjaar 3: Creatie, Onderzoek.

Media & Message, lesplan mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 2016. Doelgroep: VO 1-2
Dit project leert leerlingen kritisch te kijken naar de media om hen heen: welke technieken worden gebruikt om hen te beïnvloeden? Duur: 5 weken. Zie: docenteninstructie.

Media Rijbewijs, Instruct en Social Media Wijs, 2014-2020. Doelgroep: VO 1-2 en PrO
Vijftien klassikale lessen over mediawijsheid en digitale vaardigheden ondersteund met digitale leeromgeving. Lesduur: 50 minuten. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren leerlingen digitale media verstandig in te zetten. Beschikbaar in variant voor vmbo en voor havo/vwo. Er is ook een mentorversie van zeven lessen. Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet. Kijk voor meer informatie in de folder.
Voor praktijkonderwijs is een versie met zeven lessen ontwikkeld. Lees daarover meer in deze folder.

Media She​riff, sCooledu, 2017. Doelgroep: PO 4-8
Online lespakket rond digitale kennis, vaardigheden en attitudes. De leerlingen nemen de rol van Media Sheriff op om kritisch te reflecteren op digitale technologieën, ze te gebruiken en zo digitale vaardigheden aan te scherpen.

Media Wijsneus, Social Media Wijs, 2018. Doelgroep: PO 6-8
Leerlijn mediawijsheid (digitale media & de gevolgen; veilig internet;online omgangsvormen; nieuwswijsheid) en informatievaardigheden (online zoeken; auteursrecht & portretrecht). Doel: verstandig gebruik van internet en sociale media. 
Twaalf lessen van 45 minuten: groep 6: vier lessen, groep 7: vijf lessen en groep 8: drie lessen. De leerlijn wordt ondersteund door een digitale leeromgeving.
Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.

Mediabegrip, Mediabegrip/ de Bibliotheek Zuidoost Fryslân, 2016. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Online lesmethode voor mediawijsheid. Scholen ontvangen elke twee weken twee nieuwe lessen, gebaseerd op de actualiteit en gericht op media. De leerkracht kan er zonder voorbereiding mee aan de slag. De lessen duren 15-20 minuten en per les wordt aangegeven bij welke van de tien mediawijsheidcompetenties de les aansluit.

Medialogica in de klas, SchoolTV, 2015-2018. Doelgroep: VO 1-6
Tien filmpjes op basis van het tv-programma Medialogica om met leerlingen in discussie te gaan over mediawijsheid en (de werking van) media. In hoeverre zijn media betrouwbaar? Bij iedere video is een korte handleiding met kijkvragen.

MediJA Praat, Voor een goed gesprek over (sociale) media, Uitgeverij Pica, 2018. Doelgroep: PO 6-8, VO, MBO
Doos met 54 kaartjes met stimulerende vragen over (sociale) media. Inclusief handleiding met spelvormen en tips. Twee categorieën:
- Oranje kaartjes: deze kunnen gebruikt worden vanaf 10 jaar en ouder;
- Roze kaartjes: deze zijn geschikt vanaf 13 jaar.

MediaMasters, Netwerk Mediawijsheid, 2018-2019. Doelgroep: PO 7-8
Gratis serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. 

MediaQuesties, Cubiss, 2019-2020. Doelgroep: VO 1-2
Mediawijze activiteiten voor het vo. Gratis lessen (korte activiteit) rondom media en ethiek. Sluit aan bij een actuele gebeurtenis zoals een nieuwsbericht, film of trend. Voorbeelden van thema's: nepnieuws, sexting, vloggers, sociale media en democratie.

Mediasmarties WegWijzer peuters en Mediasmarties WegWijzer kleuters, Netwerk Mediawijsheid, 2021. Doelgroep: peuters, PO 1-2 
De beste mediatips voor peuters en kleuters op een rij. Deze wegwijzers zijn een hulpmiddel voor professionals in het onderwijs en kinderopvang bij het creëren van balans en variatie in mediagebruik (on- en offline) door samen te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met tips zoals prentenboeken, filmpjes, liedjes, apps en activiteiten, die passen bij het thema van de Media Ukkie Dagen 2021: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet'.

Mediaspoor, leerlijn media-educatie & cultuur, Plein C, 2013. Doelgroep: PO 1-8
Doorlopende leerlijn media-educatie met als doel de basis voor vaardig en kritisch mediagebruik te leggen. De vijf lesmodules voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7 en groep 8 zijn direct te downloaden of online te gebruiken. Elke module bevat een bijdrage van een regionale cultuuraanbieder (kunstenaar, bibliotheek, archief). Mediaspoor richt zich op media als communicatie- en expressiemiddel.

My True Story, Cubiss, 2017. Doelgroep: VO
Lespakket waarin het onderwerp sexting bespreekbaar gemaakt wordt in de klas, door de dialoog met de leerlingen aan te gaan. Door het gebruiken van waargebeurde verhalen worden mediawijsheid en leesplezier aan elkaar gekoppeld. Er zijn vijf lessen uitgewerkt.

Nationaal Media Paspoort PO, VO en (V)MBO, Nationale Academie voor Media en Maatschappij, 2015-2018. Doelgroep: PO 1-8, VO 1-6, MBO
Doorlopende leerlijn mediawijsheid. Uitgewerkt voor PO, VO onder- en bovenbouw en (V)MBO.
Zeven thema's:
1. Weet wat je ziet 
2. Bewaak je identiteit 
3. Wat je geeft krijg je terug 
4. Houd de klok in de gaten 
5. Maak goede keuzes 
6. Bescherm je privacy 
7. Zorg voor je eigen veiligheid 
Na aanmelding gratis te downloaden. In groep 8 PO gaan leerlingen als junior MediaCoaches te werk. De lessen bestaan uit o.a. het maken van eigen vlogs, het geven van presentaties in de jongeren groepen en het geven van de Nationaal Media Paspoort ouderavond.

News2Learn, News2Learn BV, 2016. Doelgroep: PO 4-8.
Leerlijn begrijpend lezen, kijken en luisteren waarin lessen mediawijsheid zijn geïntegreerd. Leerlingen leren én begrijpend lezen én op verstandige wijze omgaan met moderne media. De volledig digitale methode baseert zich op christelijke waarden en normen. Voor groep 4 is News2Learn junior.

Nieuwsmakers, Klasse TV en Nieuws in de klas, 2017. Doelgroep: PO 7-8
Lespakket waarmee leerlingen zelf nieuws maken en publiceren in hun eigen online nieuwsmedium: de Nieuwstool. Er kan gekozen worden voor een volledig pakket (10 lessen) of beknopt (6 lessen). Ondersteuning bij dit lespakket is de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. In veel van de lessen analyseren leerlingen verschillende nieuwsitems en leren kritisch te kijken naar nieuwsmedia en de betrouwbaarheid van bronnen.

Nieuwswijsheid (Nieuwsbegrip), CED-Groep, 2018. Doelgroep: PO 5-8, Vo 1-6
In samenwerking met Facebook ontwikkelde Nieuwsbegrip extra lessen (op niveau A, B, C en D) rond nieuwswijsheid. Doel: Leerlingen interesseren voor het volgen van het nieuws en ze helpen bewuste nieuwsconsumenten te worden. Bij niveau A gaat het vooral over de vraag waarom nepnieuws eigenlijk een probleem is en dat het belangrijk is om te weten of wat je leest en ziet, klopt. Op niveau B komt in dat kader het werk van factcheckers aan de orde, op de niveaus C en D gaat het over verschillende vormen van ‘desinformatie’ en hoe die de democratie kunnen aantasten. De handleiding, tekst en opdrachten zijn te downloaden.

#nofilter, Stichting FutureNL, 2021. Doelgroep VO 1-2 
Gratis lespakket tegen online eenzaamheid. De coronacrisis zorgt er voor dat jongeren zich steeds eenzamer voelen en mentale klachten ontwikkelen. Met dit lespakket voor digitaal burgerschap vergroten ze hun digitale en persoonlijke vaardigheden. In zes lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde: geluk, verbinding & eenzaamheid, koppeling online-offline leven, ontdekken eigen talent en met een challenge in actie komen.

Online…Weet wat je doet!, Helpwanted.nl, 2013. Doelgroep: VO 1-6
Digitaal lespakket (ook geschikt voor digibord) als hulpmiddel bij lessen over internet veiligheid. Vooral gericht op seksueel misbruik via internet. Het gratis te downloaden lesmateriaal bestaat uit drie lessen over grooming, sexting en sextortion.

Online Masters, VodafoneZiggo m.m.v. Veilig internetten en Mediawijzer, 2017-2019. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Gratis online lesprogramma (vier modules) waarbij verschillende masters uit het vak leerlingen aan de hand van video’s meenemen in hun wereld. 
1. Digital master (over ontwikkelingen in de digitale wereld die onze samenleving beïnvloeden)
2. Creative master (creatieve digitale vaardigheden op het gebied van programmeren, VR, vloggen, robotica, storytelling en design)
3. Safe master (online veiligheid, hack-check, digitale voetafdruk) 
4. Social master (bewustwording en zelfreflectie bijvoorbeeld t.a.v. nepnieuws en gamen)
Modules kunnen los ingezet worden. Hele programma duurt in PO ca. 10 lesuren en in VO 14 lesuren. Bij het programma hoort een toolkit voor scholen en een certificaat voor leerlingen.

Ooggetuigen, het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog, Studio Polat, FutureNL, 2020. Doelgroep: PO 6-8 
Vijf gratis lessen (online digi-doeners) rondom WOII, fotografie en digitale vaardigheden. Leerlingen gaan aan de slag met beeldbronnen en leren over de verschillende manieren waarop foto’s kunnen worden ingezet en hoe beelden ook al in de geschiedenis gemanipuleerd werden. Ze zetten een fotoshoot op waarin verhalen van personen uit de eigen omgeving worden verbeeld.

Reclame masters, Nationale Academie voor Media en Maatschappij, 2015. Doelgroep: PO 4-6
Lespakket over media en commercie. Doel is kinderen die vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om de media, de commerciële omgeving en de sociale media beter te kunnen begrijpen en interpreteren, waardoor zij in staat zijn zich te ontwikkelen tot kritische en bewuste kinderconsumenten. Het lesmateriaal bestaat uit een interactieve, kortlopende methode (gemiddeld 10 uur), een docentenhandleiding, een leerlingenmap met informatiebladen en opdrachten (inclusief thuisopdrachten) en films.

Rights now!, Unicef en FutureNL, 2018. Doelgroep: PO 6-8
Special edition van Digi-doener. Project over kinderrechten (in de online omgeving). Vijf digibordlessen: 1. Wat zijn kinderrechten? 2. Wat kom je tegen? Onderzoek naar situaties in een digitale omgeving: games, YouTube, Instagram, Whatsapp en die in verband brengen met een kinderrecht. 3. Wat wil jij veranderen? 4. Script of storyboard maken. 5. Première in de klas. Na de 5e les kunnen leerlingen hun zelfgemaakte filmpje insturen. Een projectboek voor de leerlingen is als pdf beschikbaar.

Slim, verstandig en handig met media, Digital Playground, 2014. Doelgroep: PRO
Online project voor onderbouw praktijkonderwijs. Vier modules: veilig met media, cyberpesten, seksualiteit en media, echt/onecht. Per module twee theorielessen (elk 50 minuten) en twee praktijklessen (elk 100 minuten) waarin leerlingen aan de slag gaan met een praktische opdracht (fotostrip, filmpje etc.).

Sociaal offline-online Jezelf presenteren/Aardig doen, CED-groep, 2017. Doelgroep: (V)SO
Lesmap met tien katernen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in een offline en online omgeving. Vijf leskaternen 'Jezelf presenteren' en vijf katernen 'Aardig doen'. Voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

Sociaal offline-online Omgaan met ruzie/Opkomen voor jezelf, CED-groep, 2018. Doelgroep: (V)SO
Lesmap met zes katernen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in offline en online situaties. Vier katernen 'Omgaan met ruzie' en twee 'Opkomen voor jezelf'. Met de chatsimulator kunnen leerlingen oefenen in een afgeschermde online omgeving.

Sociaal Online, sCooledu, 2017. Doelgroep: PO 4-8
Online lespakket om met kinderen het gesprek aan te gaan over respectvol online gedrag: Wat is sociaal? En welke afspraken maken we rond ons gedrag op sociale media? Met creatieve opdracht over nettiquette en aanwijzingen voor een wekelijks reflectiemoment.

Social Media Certificaat, Social Media Wijs, 2015-2018. Doelgroep: PO 7-8, VO 1-2
Vijf lessen van 45 minuten over veilig en slim gebruik van internet & sociale media voor leerlingen van 10-14 jaar. Ook de gevolgen van berichten op social media worden belicht. Om het materiaal actueel te houden wordt het twee keer per jaar geüpdatet.

Special Agents, Stichting Digital Playground, 2019. Doelgroep: PO 7-8
Online les (75 min.) waarin leerlingen als rechercheur een internetcrimineel proberen te ontmaskeren. Ze leren over online veiligheid en privacy.

Stapp, Driestar Educatief, 2018. Doelgroep: PO 1-8, VO 1-6, PrO, (V)SO 
Leerlijn mediawijsheid met interactieve lessen voor verschillende lesniveaus (PO: groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8; VO 1/2 en bovenbouw; PrO en (V)SO). Voor VO gedifferentieerd: vmbo-bk, vmbo-gt en havo/vwo. 
Leerlingen leren over nieuwe media, effecten en dilemma’s en worden gestimuleerd zelf keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Het principe van weten-ervaren-oefenen-reflecteren vormt het fundament en de Mediacirkel de basis van Stapp. In de lessen komen thema's als cyberpesten, games, intieme media, reclame, films en nieuwswijsheid aan de orde. Een gratis proefpakket is te downloaden.

TechTwijfels, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2020. Doelgroep: VO 
Met dit gratis kaartspel in combinatie met de online les, leren leerlingen in het voortgezet onderwijs in één lesuur kritisch te kijken naar de nieuwste technologieën en samen te onderzoeken wat deze hen kunnen opleveren, maar ook wat de mogelijke risico’s ervan zijn. Ze denken na en discussiëren over dillema's in het kader van technologisch burgerschap.

The web ​we want, European Schoolnet, 2013-2015. Doelgroep: VO 1-2
Educatief handboek voor jongeren over  online rechten en plichten, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht en privacy.
Het handboek voor opvoeders (teachers) bevat interactieve lesplannen en werkbladen.

Themakatern Mediawijsheid, PleinM, Noordhoff Uitgevers, 2018. Doelgroep: VO 1-2
Themakatern bij de methode Plein M (ook los verkrijgbaar). Versie voor vmbo-onderbouw of havo/vwo onderbouw. Flexibel inzetbaar bij diverse vakken, voor in de mentorles of in een projectweek. Onderwerpen o.a.: online informatie zoeken, betrouwbaarheid van informatie inschatten, bewustwording van eigen mediagebruik en risico's.

TMI Academy Thema's, 2020, Doelgroep: VO
TMI Academy biedt workshops aan leerlingen en traint leraren tot experts op het gebied van digitale geletterdheid. Ook een projectweek 'Achter de schermen' is mogelijk. De thema's die daarbij aan de orde komen zijn: cybercrime, fake news, reclamewijsheid en filterbubbel.

Wijs met media omgaan, Klasse TV, 2018. Doelgroep: PO 7-8
Gratis digitaal lespakket (digibord) om leerlingen (weg)wijs te maken in de omgang met media. Wat mag en wel en wat zeker niet? Wat is echt of nep? Elf korte lessen (15 min.) met vlogger Tobias en drie verdiepingslessen met opdrachten (30 min.). Met achtergrondinformatie voor de leerkracht.

Word Mediawijs (Ganzenbordspel), ICT-idee, 2015. Doelgroep: PO 6-8
Ganzenbordspel over mediawijsheid. Doel: leerlingen op een veilige manier leren omgaan met media. Aan de orde komen o.a.: phishing, omgaan met wachtwoorden en pincodes, sexting, pesten, wat wel/niet online zetten, grooming, tijdsduur achter beeldscherm.